top of page

KONUM

Otelimiz Balıkesir Erdek'te yer almaktadır. Erdek, Kapıdağ Yarımadası'nın güney eteklerinde antik adı Mysia olan bölgenin sınırları içerisindedir. Ünlü coğrafyacı Strabon, Kapıdağ’ın (Arktonesos) eskiden aslında bir ada olduğundan ve iki köprü ile ana karaya bağlandığından söz eder. 

 

Yöredeki en önemli antik yerleşim merkezi olan Kyzikos (Belkız), ele geçen Geç Geometrik Dönem seramik eserlerinden anlaşıldığına göre, M.Ö. 7. yy'nin ilk yarısında Miletosluların kurduğu, antik Propontis bölgesinin en eski İon kentlerinden biriydi. M.Ö. 6. yy sonlarında Darius zamanında Pers egemenliğine girdi. M.Ö. 334’te Büyük İskenderin eline geçti ise de onun ölümünden sonra bağımsızlığına kavuşan kent Pergamon Krallığı ile ilişkilerini geliştirdi. Roma döneminde de özerkliğini koruyan Kyzikos en parlak yaşantısını bu dönemde sürdürdü.

 

Olympos’un 13. tanrısı olarak ilan edilen İmparator Hadrianus adına, Geç Roma Döneminde yaptırılan büyük Zeus Tapınağı buraya Metropolis-Neokoros ünvanını kazandırdı. Konstantinapolis’in ( İstanbul ) Bizans’ın başkenti olması üzerine önemini yitirmeye başlayan Kyzikos, M.S. 943 ve 1063 yıllarındaki depremler ve yangınlardan etkilenerek büyük ölçüde yıkıldı ve kent halkı bu günkü Erdek’ in bulunduğu yerdeki Artake’ye göçtü. 

 

Yöredeki kazılardan ele geçen bazı buluntular şu anda İstanbul Arkeoloji Müzesi ve bir kısmı Erdek Açık Hava Müzesi’nde sergilenmektedir.

Yazı & İmaj & İmaj

bottom of page